Lossnay

Ново поколение вентилационна система LOSSNAY за по-добро качество на въздух и живот

Лошото качество на въздуха в дома и работното място е една от причините за по-висока заболеваемост, понижаване на продуктивността и настроението. Осигуряването на добра вентилация в жилищните и търговски помещения осигурява комфортни и безопасни условия на живот и труд.

Решението за това е цялостната вентилационна система Lossnay. Системата използва свойствата на хартията за топлинен и влажностен обмен. Застоялият въздух се изхвърля навън чрез ядрото на Lossnay. В стаята с доставя затоплен външен въздух. През лятото и зимата, Lossnay може да възстановява енергия, която би могла да се използва за климатизация. През пролетта и есента, когато не е необходима климатизация уредът работи в режим байпас.

Вентилацията има широко приложение и телата се адаптират за жилищни сгради, офиси, болници, училища.

Характеристики:
  • Четири скорости (всяка с диапазон от четири скорости) на дебита на въздух;
  • Ниско ниво на шума
  • Функции за регулиране на скоростта на вентилатора
  • Подобрени стойности на дебита на въздуха
  • Седмичен таймер
  • Висока ефективност