За нас

Офис АйвентРеференции  Изпълнени обекти

“АЙВЕНТ”ЕООД е сред най-бързо развиващите се млади фирми в бранша, с екип от професионалисти и редица положителни референции от клиенти в различни сфери на дейност – производствени, търговски и жилищни обекти, здравни организации, организации с идеална цел, учебни заведения, обекти от сферата на обслужването и др.
Дейността на “АЙВЕНТ”ЕООД е разделена в няколко основни групи, които се обслужват от отделите на компанията, а именно:

  • Търговският отдел извършва общи консултантнски услуги и разработване на проекти, свързани с дизайна и изпълнението на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации.
  • Отделът по монтажна дейност отговаря за доставката, монтажа и сервизната поддръжка на съответното оборудване. Всички монтажни дейности се извършват според индивидуалните договорености с конкретния клиент, качествено, в срок и от висококвалифицирания персонал на фирмата.

Основни партньори на “АЙВЕНТ”ЕООД са едни от водещите компании в производството на компоненти и техники за изграждане на вентилационни инсталации – „Атаро Клима“ ЕООД и „Старт Инженеринг” АД.
Също така компанията поддържа традиционно добри отношения и с редица други водещи производители и търговци на вентилационна, климатична и отоплителна техника като “Еър Трейд Център” ООД, “Тангра” ООД, Еър тех, “Климаком” ЕООД и др.

Основен приоритет за “АЙВЕНТ”ЕООД са високото качество на работа и удовлетвореността на клиентите на компанията. За постигане на поставените цели, компанията се грижи да поддържа оптимално високо нивото на квалификация на своите специалисти, което заедно с използването на най-модерните технологии, бързата комуникация и вниманието към всеки детайл прави “АЙВЕНТ”ЕООД предпочитан бизнес партньор.

Ръководството на “АЙВЕНТ”ЕООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО:

  • Да утвърдим “АЙВЕНТ”ЕООД като водеща фирма, предлагаща проектиране, изграждане и сервиз на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации, изработени с качествени материали по модерни технологии;
  • Да достигнем най-високи стандарти в обслужването на нашите клиенти, основаващи се на бързина, точност и дискретност в отношенията, с цел задоволяване на техните очаквания, изисквания и потребности;
  • Да бъдем все по-търсен и предпочитан партньор и доставчик!

Политиката по качеството е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.