Правоъгълни въздуховоди

Изработват се от поцинкована ламарина с дебелина  0.63, 0.82 и 1.0 mm в зависимост от периметъра. За избягване на трептения по време на работа се оребряват напречно. Скопчаването на канала е със система  Pittsburgh.
По специални заявки  се изпълняват канали с прахово полимерно покритие или от черна ламарина на заварки.
Присъединяване на каналите става чрез фланци, изработени от  Europrofile  –  E20; E30; E40,  в зависимост от периметъра.
Уплътняването между фланците става с лента от микропореста гума  9х4 и 12х6. За допълнително уплътнение се ползват скоби CL или CM.
Окачването на въздуховодите става с шпилки и носещ профил. При необходимост се монтират виброокачвачи.
Топлинната изолация на въздуховодите се извършва с  ISOVER c AL  фолио с дебелина от 30 до 50 mm.
Фасонните елементи (колена, колена-преходи, различни видове преходи, тройници, S-изнасяне и др.) се изработват също от поцинкована ламарина с различна дебелина в зависимост от периметъра. Присъединяването – чрез фланци, изработени от  Europrofile  –  E20; E30; E40,  в зависимост от периметъра