Оглед и консултация

Фирмата извършва оглед и професионална консултация, за това коя е най-подходящата инсталация за всеки отделен случай. Цената на огледа и професионална консултация е 40 лева без ДДС. Цената се приспада ако фирмата изпълнява обекта. Предоставя информация на клиента за ефективността на инсталацията която ще бъде монтирана. Изготвя план за възвращаемост на инвестицията.