ВЕНТИЛАЦИЯ

Вентилация

От това какъв въздух дишаме зависи нашето здраве! Човек не може да живее повече от 3 минути без въздух!

LossnayВъздуховодиВентилаториВентилационни решеткиШумозаглушителиФилтриТоплообменници и нагревателиКухненски смукателиПожаропреградни клапи

 Всяко затворено помещение има нужда от вентилация, т.е. постъпване на свеж външен въздух. Това може да бъде постигнато или чрез естествена вентилация (проветряване), или принудително посредством машина, принуждаваща движението на въздуха от едно място на друго (принудителна вентилация). Системите за вентилация са различни в зависимост от типа помещение и от броя на параметрите на въздуха, които се обработват. Вентилацията на дадено помещение осигурява необходимото количество пресен въздух по норми, технология или брой хора в помещението, като постъпващия външен въздух се загрява или охлажда в зависимост от нуждите на помещението.

 В някои специализирани помещения се налага изграждане на вентилационни инсталации за следене на други параметри на въздуха като чистота, влажност, йонизация и др. Вентилацията в много случаи има животоспасяваща функция, а именно аварийни вентилации, вентилации при силно замърсена среда на работа (мини, производствени цехове и т.н).
Вентилацията проектирана и изградена от нас отговаря на индивидуалните нужди на всеки клиент.